Sunday, April 14, 2013

Adakah aturan pakaian perempuan utk misa/kebaktian?

Q. Apakah dibolehkan jk ada perempuan menggunakan rok ketat dan amat pendek, ato memakai celana jeans sangat pendek dgn tshirt ketat? Jk tdk boleh mohon alasannya.

A. Sepertinya tidak ada. Kristen kan tidak mempunyai aturan berpakaian dalam beribadah. Paling juga mereka bilang: "Pakaian tidak penting, yang penting hatinya." atau "Memangnya yang beribadah pakaiannya atau hatinya?" atau "Tuhan tidak melihat pakaian, tapi hati kita". Bagi kristen, penampilan fisik (dalam artian: kebersihan, cara berpakaian, dsb.) itu tidak penting, yang penting hatinya bersih. Jadi, mungkin kalau ada perempuan yang bahkan hanya menggunakan bikini utk misa/kebaktian pun sepertinya tetap akan sah ibadahnya.

Kenapa pakaian perempuan Kresten beda antara di Gereja dgn di Mall?
Q. Jika di Gereja mereka banyak yg gak boleh memperlihatkan paha, sementara di tempat umum dibolehkan pake celana jeans pendek dan ketat yg memperlihatkan lekukan bodynya.

A. kuda betina bugil
anjing, babi, kadal, bugil
kucing bugil

kenapa tidak diharamkan? karena manusianya tidak terangsang,

jadi sumber permasalahan adalah yang terangsang itu sendiri.

DOI SUKA PAKAI PAKAIAN PEREMPUAN, TRANSVESTITE?
Q. WALAAAH...NABI ARAB INI SUKA SEKALI PAKAI PAKAIAN PEREMPUAN, APALAGI PAKAI PAKAIAN SI AISAH..

(SHAHIH MUSLIM HADITS NO. 4415)
===========================================
SIMAMAD SWT BIN SAW YANG DI PUJA RUPANYA MENGIDAP KELAINAN S*X
===========================================
NEH SUMBER ASLINYA DARI SAUDI ARABIA.......SILAHKEN

Sahih Muslim, number 4415
4415 صحÙØ­ ÙسÙÙ

âحدثÙا â âعبد اÙÙÙ٠ب٠شعÙب ب٠اÙÙÙØ« ب٠سعد â âحدثÙÙ â âأب٠â âع٠â âجد٠â âحدثÙÙ â âعÙÙ٠ب٠خاÙد â âع٠â âاب٠شÙاب â âع٠â âÙØ­Ù٠ب٠سعÙد ب٠اÙعاص â âØ£Ù â âسعÙد ب٠اÙعاص â âأخبر٠â âØ£Ù â âعائشة زÙج اÙÙب٠â âصÙ٠اÙÙ٠عÙÙÙ ÙسÙÙ â âÙعثÙا٠â âحدثا٠â
âØ£Ù â âأبا بÙر â âاستأذ٠عÙ٠رسÙ٠اÙÙÙ â âصÙ٠اÙÙ٠عÙÙÙ ÙسÙÙ â âÙÙÙ Ùضطجع عÙÙ Ùراش٠Ùابس â âÙرط â âعائشة â âÙأذ٠â âÙأب٠بÙر â âÙÙÙ ÙØ°ÙÙ ÙÙض٠إÙÙ٠حاجت٠ث٠اÙصر٠ث٠استأذ٠â âعÙر â âÙأذ٠ÙÙ ÙÙ٠عÙ٠تÙ٠اÙحا٠ÙÙض٠إÙÙ٠حاجت٠ث٠اÙصر٠Ùا٠â âعثÙا٠â âث٠استأذÙت عÙÙÙ ÙجÙس ÙÙا٠â âÙعائشة â âاجÙع٠عÙÙÙ Ø«Ùاب٠ÙÙضÙت Ø¥ÙÙ٠حاجت٠ث٠اÙصرÙت ÙÙاÙت â âعائشة â âÙا رسÙ٠اÙÙÙ ÙاÙÙ Ù٠أر٠â âÙزعت â âÙأب٠بÙر â âÙعÙر â âرض٠اÙÙ٠عÙÙÙا â âÙÙا â âÙزعت â âÙعثÙا٠â âÙا٠رسÙ٠اÙÙÙ â âصÙ٠اÙÙ٠عÙÙÙ ÙسÙÙ â âØ¥Ù â âعثÙا٠â âرج٠حÙÙ ÙØ¥Ù٠خشÙت إ٠أذÙت Ù٠عÙ٠تÙ٠اÙحا٠أ٠Ùا ÙبÙغ Ø¥ÙÙ Ù٠حاجت٠â
â٠حدثÙا٠â âعÙر٠اÙÙاÙد â âÙاÙحس٠ب٠عÙÙ
===========================================
APE NABI ARAB INI AC / DC????

KADANG-2 SAMA BININYE DAN KADANG-2 SAME SAHABATNYE.....
===========================================
APE NABI ARAB INI AC / DC????

KADANG-2 SAMA BININYE DAN KADANG-2 SAME SAHABATNYE.....

A. wah hadisnya ngarang sendiri ya
sekarang saya sudah punya sumber hadis yang bisa dipercaya, jadi ga bisa dikibulin lagi sama hadis palsu

hadis shahih muslim no 4415
Telah menceritakan kepada kami ['Abdul Malik bin Syu'aib bin Al Laits bin Sa'ad]; Telah menceritakan kepadaku [Bapakku] dari [Kakekku]; Telah menceritakan kepadaku ['Uqail bin Khalid] dari [Ibnu Syihab] dari [Yahya bin Sa'id bin Al 'Ash] bahwa [Sa'id bin Al 'Ash] Telah mengabarkan kepadanya, ['Aisyah] istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan [Utsman] telah menceritakan kepadanya; Abu Bakar meminta izin untuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang saya bersama beliau dalam satu selimut, kemudian beliau mengizinkannya dan dia menyampaikan keperluannya kepada beliau sedang beliau masih bersamaku dalam selimut. Setelah itu Abu Bakar keluar. Kemudian Umar meminta izin kepada beliau dalam keadaan yang sama. lalu beliau mengizinkannya dan dia menyampaikan keperluannya kepada beliau, setelah itu Umar keluar. Utsman berkata; Kemudian aku meminta izin kepada beliau, lalu beliau segera duduk seraya berkata kepada Aisyah; 'Betulkan pakaianmu wahai Aisyah! Lalu aku menyampaikan keperluanku kepada beliau setelah itu aku keluar. Aisyah berkata; wahai Rasulullah! aku melihat sikapmu kepada Abu Bakar dan Umar ketika mereka meminta izin (menemuimu) tidak sama dengan sikapmu kepada Utsman ketika dia datang, kenapa demikian? Beliau bersabda: "Sesungguhnya Ustman adalah orang yang sangat pemalu dan jika aku mengizinkannya dalam keadaanku yang seperti itu, aku khawatir dia tidak mau menyampaikan keperluannya kepadaku." Dan telah menceritakannya kepada kami ['Amru An Naqid] dan [Al Hasan bin 'Ali Al Hulwani] dan ['Abad bin Humaid] seluruhnya dari [Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad]; Telah menceritakan kepada kami [Bapakku] dari [Shalih bin Kaisan] dari [Ibnu Syihab] dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Yahya bin Sa'd bin Al 'Ash] bahwa [Sa'd bin Al 'Ash] telah mengabarkan kepadanya; bahwanya ['Utsman] dan ['Aisyah] telah menceritakannya kepada kami; Abu Bakr Ash Shiddiq meminta izin untuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. -lalu perawi menyebutkan Hadits yang sama dengan Hadits Uqail dari Az Zuhri.

cari sumber dari muslim, jangan sumber dari orang non muslim
ga diceritain tuh nabi muhammad sedang pakai pakaian wanita
semoga bermanfaatPowered By PusatPakaianGrosir

No comments:

Post a Comment